Mariánská v Krušných horách

Pověst o založení Mariánské

V dobách, kdy v Krušných horách převládalo protestanství, žila v Jáchymově velmi zbožná katolická dívka. Ta měla dva bratry. Oba však byli protestanti. Protestanti se tehdy katolíkům vysmívali a neuznávali Pannu Marii. Tato dívka se každý den modlila k obrazu Panny Marie, který si pověsila na zeď. Jednoho dne požádala bratra, zda by jí pod obrazem vyrobil klekátko. Bratr-protestant se rozčilil, přinesl žebřík, vylezl na něj a obraz otočil a přibil tváří ke stěně. Hřeby protkly čelo světice. Pak se bratr spokojeně rozchechtal, přičemž uklouzl ze žebříku, spadl a byl na místě mrtev. Mladší z bratrů nebyl tak prudké povahy a později obraz schoval tak, aby ho sestra nenašla a nemohla se k němu modlit. Poté dům prodal a i se sestrou se z Jáchymova odstěhoval. Jejich dům koupil soused – katolík a ten nalezl obraz Panny Marie v kurníku. Díry v čele světice ho znervózňovaly tak, že obraz vzal a odnesl jej západně od Jáchymova, do míst, kde právě vznikalo významné poutní místo. Tam obraz vděčně přijali, umístili ho nad oltář a začali šířit tuto pověst. Poutní místo pak nazvali Maria Sorg.

Historie osady Mariánská

Původní název Mariánské – Sorg znamená kraj lesa. Založení osady se datuje do poloviny 15. století, kdy zde žil poustevník Jan Niavis. V době založení zde bylo několik statků, šlo o zemědělskou osadu. Po třicetileté válce, v době největšího úpadku havířství, se několik havířů rozhodlo vyhledat zbytky poustevny a na jejich místě vystavěli s prosbou, aby se jejich řemeslu znovu začalo dařit, nejprve dřevěnou kapli (1692), později poutní kostel Panny Marie (1699). Při kostelu pak žil poustevník až do roku 1728. Tehdy ho v poustevně přepadli lupiči, kteří ho upálili. Poutní kostel byl v polovině 18. století propůjčen řádu Kapucínů. Ti zde vystavěli druhý kostel a horský klášter, obě stavby byly dokončeny roku 1765. V roce 1847 zde žilo 119 obyvatel.

V roce 1930 již měla Mariánská 21 domů a 135 obyvatel. Po roce 1948 však došlo ke zkáze poutního místa Mariánská. Klášter byl zrušen a jeho sklepy používány jako vyšetřovna StB.

V osadě byl zřízen pracovní tábor pro vězně s kratším trestem. U původní osady Jáchymovské doly vystavěly 50 dřevěných tzv. „finských" dvojdomků pro horníky z blízkých dolů Adam, Eva a Eduard. Na přelomu 50. a 60. let byla ukončena těžba uranu a všechny tábory byly likvidovány. V létě roku 1965 se komunisté rozhodli zbořit klášter i přesto, že byl dosti zachovalý. Z celého klášterního komplexu zbyl jen obraz Panny Marie. Kromě kláštera bylo zbořeno dalších dvacet budov. Nad bývalým klášterem byl v roce 1962 vystavěn Ústav sociální péče pro mentálně postižené dívky a ženy a z finských domků se staly rekreační objekty.

Současnost osady

Dnes na Mariánské najdeme velké množství ubytovacích zařízení, několik restaurací a malý lyžařský vlek. Místo je oblíbenou turistickou destinací, nabízející díky své poloze příjemné pobyty pro široké spektrum turistů. V blízkosti se nachází lázeňská města Jáchymov a Karlovy Vary, pro milovníky aktivní dovolené nabízí Mariánská ubytování nedaleko lyžařských středisek v Jáchymově, na Klínovci, v Božím Daru a dalších. V letním období je okolí Mariánské rájem pro pěší i cykloturisty.

Copyright © CHATALESANKA
All rights reserved